Viikolla 43 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1 221 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1257. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 22,0 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla se oli 22,7. Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,25–1,35 (90 % todennäköisyysväli).

Epidemiatilanteen hallinnassa alueelliset toimet edelleen avainasemassa

Alueelliset, oikea-aikaiset ja riittävän kattavat toimet voivat vaikuttaa paikalliseen epidemiatilanteeseen tehokkaasti, ja ovat siten epidemian torjunnan näkökulmasta edelleen aivan olennaisia. Viikoittainen seuranta osoittaa, miten epidemiatilanteen kasvu voi nopeastikin rauhoittua, kun alueellisia ja paikallisia suosituksia ja rajoituksia otetaan käyttöön ja tartunnanjäljityksessä onnistutaan hyvin. Myös Helsingin ja Uudenmaan alueella tartunnanjäljitystyö on sujuvoitunut siten, että epäselviksi jäi enää alle puolet kaikista alueen tartunnoista.

Alueet antavat oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteestaan (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) kerran viikossa. Ilmoitusten mukaan 28.10.2020 Vaasan sairaanhoitopiiri on leviämisvaiheessa, ja viisi muuta aluetta kiihtymisvaiheessa: Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut palanneensa kiih-tymisvaiheesta takaisin perustasolle. Muut sairaanhoitopiirit ovat perustasolla. 

Tartunnanlähteitä selvitetään alueilla määrätietoisesti

Verrattuna edelliseen viikkoon viikolla 43 yhä useamman tapauksen tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Uusien tartuntojen tartunnanlähde on jäänyt epäselväksi koko maassa noin 35–40 prosentissa tartunnoista. 

Tartunnoista, joista tartunnanlähde saatiin selville, 60 % tapahtui perhepiirissä, 15 % yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi ystävien tapaamisissa, yksityistilaisuuksissa ja juhlissa. 

Harrastuksiin liittyvien tartuntojen osuus oli noin 10 %, samoin kuin työpaikalla tapahtuneiden osuus. Oppi-laitos tai päiväkoti yhdistettiin tartunnanlähteeksi vain pienessä osassa tartuntoja. Viikolla 43 suoraan ra-vintoloihin liittyviä tartuntoja raportoitiin aiempaa selvästi vähemmän.

Riskiryhmien suojeleminen on tärkeää

Tartuntoja todetaan tällä hetkellä edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnan saaneista on hieman kasvanut viime viikkojen aikana. Viikolla 43 kaikista tapauksista yli 75 % todettiin alle 50-vuotiailla, ja yli 40 % alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartun-noista oli noin 10 %. Yli 70-vuotiaiden osuus todetuista tartunnoista oli hyvin pieni, joitakin prosentteja. 

Yli 70-vuotiaat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään, ja riskiryhmien suojeleminen on edelleen tärkeää vakavien koronatapausten ehkäisemiseksi.

Koronavirus tarttuu varsinkin pidemmässä lähikontaktissa tehokkaasti. Sosiaalisiin tapahtumiin ei pidä osallistua edes lieväoireisena vaan pitää välttää kontakteja muihin ihmisiin ja hakeutua mahdollisimman pian testiin. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Lähikontaktien vähentäminen on epidemiatilanteessa tärkeää myös terveille ihmisille.