Normaalioloissa rokotteiden kehittäminen vie yli kymmenen vuotta, mutta koronaviruksen vaarallisuus ja laajuus ovat vauhdittaneet tutkimustyötä.

Näin rokotetutkimus etenee vaihe vaiheelta:

1. Tiedonkeruu taudin syntymekanismeista, esiintymisestä ja vaarallisuudesta. Potentiaalisen rokotteen ideointi.
2. Kliinisiä tutkimuksia edeltävä vaihe, niin kutsuttu faasi 0, jossa kehitteillä olevaa rokotetta tutkitaan kemiallisesti laboratorioissa ja testataan sen toimivuutta koe-eläimille. Tyypillisesti vaihe vie 3-4 vuotta.
3. Aikuisten vapaaehtoisten tutkiminen (faasi 1), jossa testataan valmisteen turvallisuutta ihmisille.
4. Rokotteen kohderyhmään kuuluvien tutkiminen (faasi 2), jossa seurataan haittavaikutuksia ja immuunipuolustuksen kehittymistä.
5. Laajat tehotutkimukset (faasi 3) jatkavat haittavaikutusten ja sairauden esiintyvyyden tutkimista kymmenillä tuhansilla vapaaehtoisilla. Vaihe voi kestää kuukausia tai vuosiakin.
6. Rokotetutkimus myyntiluvan saamisen jälkeen (faasi 4).

Koronvirusrokotteen tutkimus on ollut nopeaa osittain myös siksi, ettei koko tutkimustyötä ole tarvinnut aloittaa alusta asti, sillä viruksella on yhtäläisyyksiä muiden tartuntatautien kanssa. Prosessin eri vaiheita pyritään myös nopeuttamaan ja mahdollisuuksien mukaan ohittamaan.

Pfizerin tiedoite