THL:n tuoreimmasta tiedotteesta käy ilmi, että koronapandemiasta huolimatta suomalaisten kuolleisuus on ollut vuonna 2020 tilastollisesti muita vuosia alhaisempi. Tätä selittää Suomen strategia estää tehokkaasti viruksen leviämistä ja kansalaisten kuuliainen sitoutuminen rajoitustoimenpiteisiin.

Suomen koronastrategian seurauksena koronakuolemista lähes puolet on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa hoitoyksiköissä, kuolonuhrien mediaani-ikä on 84 vuotta ja jopa 96 prosentilla sairastuneista on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus.

”Koronavirusinfektioon kuolleista osa olisi voinut menehtyä myös johonkin muuhun tautiin, kuten influenssaan. Siihen liittyvä tautiaalto jäi tänä keväänä erittäin lieväksi kausi-influenssarokotteen ja koronaan liittyvien rajoitusten takia”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane tuoreessa tiedotteessa.

Johtaako laumaimmuniteetin puute rajuun toiseen aaltoon?

Tehokkaiden rajoitustoimien seurauksena virus on jäänyt sairastamatta suurimmalta osalta niistä, joille tauti ei todennäköisimmin ole vaarallinen. Näin myös suomalaisten laumasuoja koronaa vastaan on jäänyt laihaksi. HUS:n infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan laumaimmuniteetin ja viruksen toisen aallon hillitsemisen kannalta olisi eduksi, että epidemian leviämistä joudutettaisiin perusterveiden lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa.

Julkisessa keskustelussa kritiikkiä keränneessä infektiolääkärin lausunnossa on yhteneväisyyksiä Ruotsin koronastrategiaan, jossa rajoitukset ovat olleet vähäisempiä ja pyrkimys laumaimmuniteettiin suurempi. Maailmankin mittakaavassa ruotsalaisten poikkeavan strategian taustalla oleva valtionepidemiologi Anders Tegnell on kansainväliselle medialle antamissaan lausunnoissaan varoittanut muita Pohjoismaita koronaviruksen toisesta aallosta syksyllä. Hän arvioi 40 prosentilla ruotsalaisista olevan tuolloin immuniteetti covid19-virukselle, kun taas nykyisten tilastojen valossa suuri osa suomalaisista tulee olemaan taudille haavoittuvainen.

THL on kerännyt paljon kritiikkiä liian optimistisista koronaennusteistaan. Vastaksena kritiikkiin THL avaa mallinnuksiensa taustasyitä kaikille avoimessa webinaarissa ”Skenaariomalleista oppiviin malleihin” maanantaina 11.5 kello 11-12.30. Kenen strategia osoittautuu toimivimmaksi ja kuolleisuusluvut pienimmäksi, selviää ajan saatossa.

FAKTA
Korona Suomessa 10.5:

Testattuja: 121 500
Sairastuneita: 5962
Kuolleita: 267