Tutkimus perustuu 1 700 italialaisen keskimäärin 75-vuotiaan seurantaan, ja sen perusteella riski saada esimerkiksi sydäninfarkti tai aivoverenkiertohäiriö tai menehtyä sellaiseen oli noin 1,5–2 kertaa suurempi potilailla, joiden lähisukulainen oli sairastunut eteisvärinään. Lähisukulaisella tarkoitettiin vanhempia, sisaruksia ja lapsia. Osallistujia seurattiin keskimäärin kahden vuoden ajan.

Kaikkiaan viidenneksellä osallistujista oli suvussaan eteisvärinää, joten ainakin tässä potilasjoukossa sukurasite oli merkittävä riskitekijä. Eteisvärinän lisäksi kuitenkin muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin, joten ne olisi hyvä vahvistaa lisätutkimuksissa.

Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Alle 40-vuotiaista siihen sairastuu vuosittain noin yksi tuhannesta. Eteisvärinä suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.