BMJ-lehden julkaisema tutkimus perustuu 20 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuvat yhteensä 68 000 raskausdiabetesta poteneen ja 1,3 miljoonan verrokin terveystiedoista. Tutkimusten seuranta-ajat olivat 1–20 vuotta.

Analyysin perusteella raskausdiabetesta poteneet naiset sairastuivat tyypin 2 diabetekseen myöhemmin elämässään noin kymmenen kertaa todennäköisemmin kuin naiset, joilla ei ollut raskausdiabetesta. 

Raskausdiabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen yhteys on tunnettu aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset päivittävät tietämystä ja osoittavat yhteyden olevan huolestuttavan voimakas. Tutkijat toivovatkin tulostensa kannustavan entistä tehokkaampaan diabeteksen ehkäisyyn tässä potilasryhmässä. Muun muassa terveellinen ruokavalio, liikunta ja ylipainon välttäminen ehkäisevät tyypin 2 diabetesta.

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäistä kertaa havaittua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Suomessa se todetaan noin 12 synnyttäjällä sadasta. Äidin diabetesriskin lisäksi se suurentaa sikiön suurikokoisuuden ja synnytyskomplikaatioiden riskiä.