Tänään Maailman mielenterveyspäivänä asiantuntijat ympäri maailman liputtavat kuuntelemisen puolesta. Viesti on yksinkertainen: Pysähdy kuuntelemaan. Itseäsi ja ympärilläsi olevia. Ihmisen perustarve on tuntea olonsa hyväksytyksi joukkoon, olla osa porukkaa, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tutkimusten mukaan kuulluksi tuleminen vahvistaa mielenterveyttä, syventää ihmissuhteita, laskee verenpainetta, lisää itsemyötätuntoa ja edistää yhdenvertaisuutta.

Lohdullista on, että maailman mielenterveyden edistäminen on meidän jokaisen käsissä. Se vaatii läsnäoloa, jota kukin meistä on kykeneväinen harjoittamaan. Läsnäolo on avain myös itsetuntemukseen, joka luo jokaiselle vuorovaikutustilanteelle lähtökohdan. Ihmisen kyky kohdata omat tunteet ja ajatukset heijastuvat siihen, miten ihminen kohtaa ympärillä olevat. Jos omia tunteitaan ei tunnista, on haastava havaita tunteita toisissa ja myötäelää niissä. Tai jos puhe itseä kohtaan on jatkuvasti kriittistä, tyytymättömyys heijastuu myös toisiin.

Kohtaa itsesi ja kehity kuuntelijana

  1. Pysähdy päivittäin itsesi äärelle. Mitä tunnet ja ajattelet? Ovatko ne sinun tunteitasi ja ajatuksia, vai kuuletko jonkun toisen äänen?
  2. Mitä haluat ja tarvitset nyt elämässäsi? Mikä auttaa sinua saavuttamaan sen?
  3. Minkälaisia ajatuksia päässäni on pyörinyt viime aikoina? Miten olen suhtautunut niihin? Miksi olen suhtautunut, kuten olen suhtautunut?
  4. Miten kohtaamiseni ovat sujuneet? Missä minulla on kehitettävää? Entä missä olen onnistunut?
  5. Tarvitsenko ihmistä rinnalleni itsetutkiskelun matkalla, vai saanko selvää ajatuksista ja tunteistani itseksenikin?

Oletko aktiivinen kuuntelija? Näin osoitat myötätuntoa ja kunnioitusta vuorovaikutustilanteissa

  1.  Anna tilaa toisen asialle, vaikka jo aavistaisitkin mitä keskustelukumppani on sanomassa. Kuuntele rauhassa, äläkä kiirehdi keskustelua eteenpäin tai käännä taskulamppua itseesi. Eleet ja ilmeet kertovat toiselle, oletko todella läsnä. Pään nyökkäykset ja puhujan tunteita seurailevat ilmeet kertovat myötätunnosta ja kannustavat puhujaa kertomaan avoimesti lisää.
  2. Validoi toisen tunteet ja ajatukset. Sanoita ääneen se, mitä toisen puheista havaitset. Näin puhuja saa vahvistuksen siitä, että on tullut kuulluksi.
  3. Kysy tarkentavia kysymyksiä havainnoistasi. Näin osoitat, että olet aidosti kiinnostunut ymmärtämään toista ihmistä. Voit myös vahvistaa kuulluksi tulemisen kokemusta tiivistämällä puhujan viestin kokonaisuudessaan. Näin vältytään väärinymmärryksiltä ja tulkinnoilta. Oman viestin kuuleminen toisen ihmisen sanoittamana on myös puhujalle vahva viesti siitä, että on tullut kohdatuksi ja kuulluksi.
  4. Kun olet läsnä ja kuuntelet toista, ymmärryksesi lisääntyy ja pystyt asettumaan toisen asemaan. Tämä on tie todelliseen myötätuntoon.
  5. Sen sijaan, että tarjoat heti ratkaisuja toisen ongelmaan, kuuntele ja kysele, niin autat ihmistä löytämään ratkaisut itsestänsä. Tällöin ratkaisu on todennäköisesti myös oikea.