Aikuisväestöstä jopa neljäsosalla kuulo on heikentynyt, yli 75-vuotiaista vastaava luku on kaksi kolmasosaa. Heikentynyt kuulo vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja elämänlaatuun, mutta silti vaivan kanssa sinnitellään usein vuosikausia, ennen kuin hakeudutaan hoitoon.

– Vaikka kuulon heikkeneminen on erittäin yleistä, monella on iso kynnys myöntää se omalla kohdallaan. Osaltaan taustalla saattaa vaikuttaa vanhentuneet käsitykset kuuloa korjaavista rätisevistä taskukojeista, joiden hyöty on pieni, Paula Hesso Kuuloliitolta kertoo varhaisen diagnosoinnin haasteista.

– Todellisuudessa kuulokojeet ovat kehittyneet erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana valtavasti sekä ominaisuuksiltaan että ulkonäöltään. Pienillä ja huomaamattomilla kuulokojeilla saadaan nykyisin hyviä tuloksia, Hesso kiittelee.

Hoitovaste on sitä parempi, mitä varhaisemmin kuuloa on lähdetty kuntouttamaan.

– Varhainen kuntoutus auttaa ylläpitämään ja aktivoimaan jäljellä olevaa kuuloa. Toimintakyky saadaan paremmin säilytettyä, kun se ei ole vielä ehtinyt surkastua, Hesso rohkaisee kuulontutkimuksiin matalalla kynnyksellä.

Anteeksi mitä?

Kuulon heikkenemisen tyypillinen merkki on sanojen erottamisen vaikeus puheesta erityisesti taustamelussa.

– Voi tuntua, että ihminen mumisee ja puhuu epäselvästi. Puhe kuuluu, mutta sanoista ei saa selvää. Lisäksi voimakkaat äänet voivat tuntua epämiellyttäviltä, ja niihin väsyy aikaisempaa nopeammin. Ryhmätilanteet ovat usein uuvuttavia, kun koko ajan saa pinnistellä. Ulkopuoliset ihmiset puolestaan usein huomaavat läheisensä kuulon heikkenemisen television ja radion volyymitasoista, Hesso kuvailee.

– Monesti heikentynyt kuulo alkaa näkymään elämänlaadussa. Sosiaalisten tilanteiden väärinymmärrykset saavat välttelemään osallistumista tapahtumiin. Toistuvat mitä-kysymykset koetaan kiusallisina, Hesso jatkaa.

Kuuloa voi suojata ennaltaehkäisevästi huolehtimalla, että korvat saavat riittävästi lepoa melusta.

– Nykyisin yleistynyt musiikin kuuntelu kuulokkeista lisää korvien altistumista melulle. Mitä kovemmat desibelit, sitä enemmän korvat tarvitsevat lepoa, Hesso muistuttaa hiljaisten hetkien tärkeydestä.

Paula Hesso Kuuloliiton Kuuloautossa.

Näin melutasot vaikuttavat kuulon sietokykyyn:

dB / Kuulolle turvallinen altistusaika
85 – 8h
88 – 4h
9 – 2h
94 –1h
100 –15 min

Esimerkkiä äänien melutasoista:

Lehtien havina 10-30
Tietokone 30-50
Keskustelu 50-70
Liikene 70-85
Ravintola 80-100
Konsertti 90-100

Lähde: Kuuloliitto