WHO-Koululaistutkimuksen tuloksista käy ilmi, että alakuloisuus, ärtyisyys ja univaikeudet ovat lisääntyneet lasten ja nuorten keskuudessa. Psykosomaattiset oireet ovat yleistyneet eritysesti 15-vuotiailla tytöillä: jopa kolmannes ikäryhmän suomalaistytöistä kertoi olevansa alakuloinen useammin kuin kerran viikossa. 

Yksi tekijä yleistyneen ärtyneisyyden ja alakuoloisuuden taustalla voi olla sosiaalinen media. Joka kymmenes suomalaisnuori täyttää tutkimuksen mukaan someaddiktion kriteerit, mikä aiheuttaa muun muassa väsymystä, ärtyneisyyttä ja levottomuutta. Oireilu perustuu siihen, että sosiaalisen median käyttökulttuuriin kuuluva nopeatempoisuus, lyhytjännitteisyys ja yhtäaikainen vilkuilu muiden aktiviteettien ohessa ovat erityisen haitallisia aivoille. Multitaskaaminen ja pomppiminen ajatuksesta toiseen nakertavat läsnäoloa, mitä pidetään yhtenä onnellisuuden mittarina. Sosiaalinen media opettaa aivoja saamaan tiedon tiivistetyssä muodossa nopeasti, mikä näkyy muun muassa nuorten kirjojen lukukyvyn ja keskittymiskyvyn heikentymisenä.

Samanaikaisesti kun somen selailu on aivoille tuhoisaa, se antaa aivoille nopeita dopamiinipiikkejä, mikä selittää ilmiön koukuttavuutta. Tutkimuksessa sosiaalisen median on osoitettu aiheuttavan aivoissa samanlaista aktivaatiota kuin kokaiinin käyttö. Peukutuskulttuuri antaa välittömän palautteen ja oksitosiinipiikin: olen hyväksytty, minusta pidetään.

Tunnista addiktion merkit:

  • Sosiaalisen median käyttö häiritsee sosiaalisia suhteita. 
  • Somessa roikkuminen saa laiminlyömään muiden tehtävien suorittamista. Esimerkiksi työ tai opiskelu keskeytyvät jatkuvasti, kun on tarkistettava sosiaalisen median tapahtumat.
  • Huomio siirtyy sosiaaliseen mediaan myös tahtomatta.
  • Riippuvuus aiheuttaa väsymystä, levottomuutta, ärtymystä ja keskittymiskyvyn puutetta.

Irtaudu näin:

  • Tunnista ongelma.
  • Hankaloita käyttöä esimerkiksi poistamalla sovellukset puhelimesta.
  • Ota ilmoitukset pois käytöstä.
  • Tee käytöstä suunniteltua, luo someaikataulu ja rajoita käyttöä, jollekin toimii ruutuajan tarkkailu, toiselle viikoittaiset somepaastot. 
  • Luota ympärillä olevien ihmisten havaintoihin.