Me suomalaiset kärsimme edelleen D-vitamiinin puutoksesta. D-vitamiini vaikuttaa muun muassa immuniteettiin eli vastustuskykyyn ja näin ollen terveenä pysymiseen. Se vaikuttaa myös vireyteen, mielialaan, uneen, jaksamiseen⁣ ja kalsiumin imeytymiseen. Varsin kokonaisvaltaisesti terveyteen vaikuttavasta tekijästä on siis kyse.

D-vitamiinia saadaan lähinnä auringonvalosta. Siksi sitä suositellaan nautittavan ravintolisänä Suomessa. Hieman yllättävää on, että D-vitamiinitaso voi olla alhainen myös kesän jälkeen. Ajattelemme nimittäin usein, että D-vitamiinilisää ei tarvittaisi lainkaan kesällä. Omaa D-vitamiinin tarvetta voikin arvioida laboratoriokokeiden perusteella, jolloin saadaan tarkka tieto siitä, mikä on D-vitamiinivarastojen tilanne ja itselle sopiva ravintolisän annostus.

Yli 50 prosentilla 14 000 testatusta matala D-vitamiini

Jokainen voi itse hakeutua D-vitamiinin mittaukseen ilman lääkärin lähetettä. Mittaus auttaa arvioimaan, saako D-vitamiinia riittävästi. Puhti on vuonna 2018 perustettu palvelu, joka helpottaa tutkimuksiin pääsyä ja tekee perinteisistä laboratoriotuloksista helposti ymmärrettäviä ja seurattavia. Testien tuloksia voi hyödyntää sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omasta terveydestä huolehtimiseen.

Puhdin kautta on tehty jo yli 14 000 D-vitamiinimittausta, ja yli 50% tuloksista on ollut alle viitearvojen. Perusterveen aikuisen ei siis kannata tuudittautua ajatukseen, ettei tarvitsisi mitään lisäravinteita. D-vitamiinin saanti saattaa edelleen jäädä vajaaksi. D-vitamiinin turvallisen päiväsaannin ylärajana pidetään 100 µg.

Vieraskynän kirjoittaja Mirka Tuovinen on valmentaja, sisällöntuottaja ja toinen Kasviksilla, kiitos-kirjan kirjoittajista. 

D-vitamiinin tarve on yksilöllistä

D-vitamiinin puutos syntyy, mikäli vitamiinia ei saada tarpeeksi ravinnosta ja auringonvalosta. D-vitamiinivarastot tyhjenevät 3–4 viikossa. Puutostilassa moni elimistön toiminto heikkenee. Puutteen oireita voivat olla muun muassa huono vireystila, väsymys, vetämätön olo, unihäiriöt, alentunut mieliala, masennusoireet, alakuloisuus, huono kalsiumin imeytyminen sekä alentunut vastustuskyky ja siitä johtuva sairastelu. D-vitamiinin puutos voi lisäksi altistaa sydän- ja verisuonitaudeille.

Alhainen D-vitamiini ei kuitenkaan välttämättä oireile, minkä vuoksi sen mittaaminen on tärkeää. Puutoksen mahdolliset oireet saattavat olla sellaisia, että luulemme niiden kuuluvan arkeen ja normaaliin (usein nykyään hyvin kuormittavaan) elämään. Väsymykseen ja vetämättömään oloon turtuu. Jatkuva sairastelu, alentunut mieliala tai väsymys eivät kuitenkaan kuulu kenenkään arkeen. Jossain on aina jotain korjattavaa, mikäli tällaisia oireita esiintyy.

D-vitamiinia on lisättynä muutamiin elintarvikkeisiin ja sitä saadaan auringon lisäksi luontaisesti myös kalasta. FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan miehillä ja naisilla D-vitamiinin tärkeimmät elintarvikelähteet ovat rasvalevitteet, maitovalmisteet ja kalaruoat kattaen miehillä 83% ja naisilla 79% päivittäisestä saannista.

D-vitamiinia suositellaan kuitenkin nautittavan myös ravintolisänä. On hyvin yksilöllistä, riittääkö yleisesti suositeltu D-vitamiinin päiväannostus takaamaan hyvän D-vitamiinitason. Laboratoriotestissä D-vitamiinitason alarajana pidetään 75 nmol/l. Alle 50 nmol/l pitoisuus merkitsee D-vitamiinin puutostilaa.

Puhdin kautta pääset D-vitamiinin mittaukseen helposti ja nopeasti ilman lähetettä.